O zakładzie

W Zakładzie prowadzone są badania dotyczące rozwoju, komputerowej implementacji i zastosowań metod obliczeniowej mechaniki kwantowej. W szczególności rozwijana jest metoda CC3 response—jest to metoda sprzężonych klasterów (CC) uwzględniająca w sposób iteracyjny przybliżone wirtualne wzbudzenia potrójne.

Metoda ta pozwala na obliczanie z bardzo dużą dokładnością (niekiedy przewyższającą dokładność eksperymentalną) własności molekularnych typu response, tj. własności powstających jako odpowiedź układu (atomu lub cząsteczki) na zewnętrzne pole (elektryczne, magnetyczne itp.) przyłożone przez badacza lub wygenerowane przez inną molekułę.

Własności typu response definiują na poziomie molekularnym np. nieliniowe własności optyczne (NLO) materiałów i dlatego umiejętność dokładnego przewidywania własności typu response ma bardzo ważne znaczenie dla współczesnej technologii. Bardzo wysoka dokładność metody CC3 oznacza jednak duży koszt obliczeniowy.

Dlatego w Zakładzie rozwija się również jednoelektronowe bazy funkcyjne, tzw. polaryzacyjne bazy LPol, które są zorientowane na obliczenia własności elektrycznych molekuł izolowanych i oddziałujących, i mają rozmiar dużo mniejszy od tradycyjnych baz general-purpose Dunninga, przy jednoczesnym zachowaniu dużej dokładności wyników obliczeń. W zakładzie rozwija się także metody N-elektronowe, których koszt obliczeniowy skaluje się liniowo z wielkością układu, co pozwala na badanie własności dużych układów molekularnych.

Struktura

Kontakt

Al. Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz
dr Angelika Baranowska- Łączkowska
e-mail: anxela@ukw.edu.pl
tel.  52 34 19 000 w.119

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-090 Bydgoszcz,

Al. Powstańców Wielkopolskich 2, tel. +52 34 19 027